Публічний договір
про надання комплексу послуг спортивного клубу “Stimul”

Даний публічний договір про надання комплексу послуг спортивного клубу “Stimul”(далі-Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ ДЕНИСЕНКО АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ (код 3165502207 ), який діє на підставі державної реєстрації в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань (далі-Виконавець) укласти договір про надання комплексу послуг спортивного клубу, який знаходиться за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.86/а (далі-Спортклуб), і адресований фізичним особам (далі-Клієнти).

1.Загальні положення.

1.1. Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Клієнтом (акцепт) шляхом підписання відповідної Заяви-приєднання та оплатою Клієнтом його іменного права на отримання послуг спортклубу з використанням персональної клубної карти (далі-Клубна карта)

1.3. Надалі за текстом Договору Виконавець та Клієнт разом називаються “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Текст Договору публічної оферти розміщено в куточку споживача на території спортклубу за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.86/а, а також на офіційному сайті спортклубу: https://stimul.fitness

1.4. Договір, укладений Клієнтом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

1.5. Вчинення Клієнтом дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме підписання та надання Виконавцю Заяви-приєднання із своїми персональними даними та/або оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України.

1.6. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

2. Предмет Договору.

2.1. Виконавець згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс послуг спортивного клубу, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

2.2 Під комплексом послуг спортивного клубу за цим Договором Сторони розуміютьнадання Клієнту права присутності на території спортклубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддям, іншим спортивним інвентарем), що знаходиться на території клубу, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями, кімнатами відпочинку, масажним кабінетом), інструктаж кваліфікованого тренера (далі-Послуги).

3. Порядок надання Послуг.

3.1. Для отримання та користування Послугами Клієнт зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в спортклубі, яка полягає в оформленні відповідної Заяви приєднання із зазначенням своїх персональних даних та оформленні обраної за категорією та видом Клубної карти або оплати разового відвідування спортклубу.

3.2. Послуги, визначені розділом другим цього Договору, надаються відповідно до графіку роботи спортклубу з урахуванням оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.

3.3. Доступ в спортклуб можливий лише при наявності Клубної карти. При кожному відвідуванні спортклубу Клієнтом з метою отримання Послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної карти адміністрацією Виконавця.

3.4. Клубна Карта — це пластикова карта з індивідуальним штрих-кодом та номером багаторазового використання, яка надає право Клієнту отримувати використовувати Послуги, передбачені даним Договором. Клубна карта є власністю Виконавця.

3.5. Обов’язковою умовою реєстрації Клубної карти є наявність особистої фотографії Клієнта, яка виготовляється адміністрацією Виконавця у момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості відвідувати спортклуб. Фотографія Клієнта є одним з головних критеріїв персоніфікації Клубної карти.

3.6. Клубна карта є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

3.7. Термін дії Клубної карти не обмежений, однак отримання Послуг Клієнт може здійснювати лише за наявності сплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця. Після закінчення строку дії абонементу Клубна карта підлягає поверненню Виконавцю в останній день користування Послугами за цією Клубною карткою.

3.8. Отримана Клієнтом Клубна карта переходить у його користування. Вартість виготовлення першої отриманої Клієнтом Клубної карти входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої або пошкодженої Клієнтом Клубної карти, що унеможливлює її подальше використання, вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково згідно прайс-листа Виконавця.

3.9. У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

3.10. Усі додаткові послуги сплачуються Клієнтом згідно прайс-листа Виконавця.

4. Права та обов’язки сторін.

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором та прайс-листом Виконавця.

4.1.2. Користуватися, за наявності, додатковими послугами спортклубу відповідно до прайс-листа Виконавця.

4.1.3. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.1.4. Відвідувати спортклуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії абонементу.

4.1.5. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навичками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту (тренерів).

4.1.6. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності спортклубу.

4.2. Клієнт зобов’язаний:

4.2.1. Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

4.2.2. Повідомляти адміністрації Виконавця достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг.

4.2.3. Перед початком відвідування спортклубу ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення спортклубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.

4.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.

4.2.5. Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором і не передавати Клубну карту третім особам.

4.2.6. Не розголошувати інформацію та будь-які відомості, які стали йому відомі під час виконання цього Договору.

4.2.7. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати додаткові послуги.

4.2.8. Відвідувати спортклуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи спортклубу та обраного абонементу.

4.2.9. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території спортклубу під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

4.2.10. Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу і майну спортклубу та третім особам, які є відвідувачами спортклубу.

4.2.11. До початку користування Послугами, визначеними даним Договором, пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними вправами та навантаженням.

4.2.12. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування спортклубу) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.

4.2.13. Під час кожного відвідування спортклубу надавати адміністраціі Клубну карту.

4.2.14. У випадках втрати або пошкодження Клубної карти, гардеробного номерка, спортивного обладнання та обладнання загального користування та т.і. оплатити повну її вартість.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Вимагати від Клієнта належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

4.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

4.3.3. Вимагати від Клієнта відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, майну спортклубу, працівникам або іншим відвідувачам спортклубу.

4.3.4. Не допускати Клієнта на територію спортклубу і припинити надання Послуг, якщо зовнішний вигляд останнього дає підстави вважати працівникам спортклубу, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість.

4.3.5. Не допускати Клієнта на територію спортклубу і припинити надання Послуг, якщо Клієнт своїми діями порушує правила поведінки в спортклубі, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.

4.3.6. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або припинити його виконання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

4.3.7. Змінити умови цього Договору, а також прайс-лист на послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни в куточку споживача спортклубу та/або на сайті: https://stimul.fitness/

4.3.8. Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.

4.3.9. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

4.3.10. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання Послуг за цим Договором.

4.3.11. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1. Надавати Клієнту Послуги згідно умов цього Договору.

4.4.2. Після здійснення оплати Клієнтом абонементу, видати йому обрану за категорією та видом Клубну карту, яка підтверджує права Клієнта на отримання Послуг відповідно до цього Договору.

4.4.3. Доводити до відома Клієнта про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи спортклубу тощо шляхом розміщення їх в куточку споживача спортклубу або на сайті: https://stimul.fitness

4.4.4. В разі порушення правил поведінки в спортклубі, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

5.Вартість послуг та порядок розрахунків.

5.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається прайс-листом Виконавця, який розміщено в куточку споживача.

5.2 Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100% від обраної категорії та виду абонемента в день подання Клієнтом Заяви-приєднання (реєстраційної анкети клієнта). В подальшому оплата послуг Клієнтом здійснюється в розмірі 100% від обраної категорії та виду абонемента, що визначено прайс-листом Виконавця.

5.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюється у національній валюті Українигривні- в безготівковій формі, шляхом переказів коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

5.4. Кошти сплачені Клієнтом відповідно до п. 5.1 та п. 5.2. цього Договору, за будь-яких умов, поверненню не підлягають.

6. Правила відвідування спортклубу.

6.1. Спортивний клуб не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролює стан здоров’я Клієнта.

6.2. Клієнт несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час користування Послугами, визначених даним Договором.

6.3. Виконавець надає послуги виходячи з того, що Клієнт до початку споживання послуг та відвідування спортклубу пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.

6.4. Клієнт відвідує спортклуб відповідно до графіку роботи спортклубу, встановленого Виконавцем і/та/або обраної Клієнтом категорії, виду абонементу.

6.5. Клієнт зобов’язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття спортклубу або згідно режимом відвідування за обраною категорією абонементу.

6.6. Користування Клієнтом Послугою понад встановлений п. 6.5. цього Договору час більш ніж 15 (п’ятнадцять) хвилин вважається додатковим користуванням Послугами і оплачується окремо в сумі разового споживання Послуг, визначеній прайс-листом Виконавця.

6.7. Відвідування спортклубу можливо лише за наявності Клубної картки або оплати разового користування Послугами.

6.8. Оформлення Клубної карти та порядок її використання встановлені Розділом 3 цього Договору.

6.9. В разі відсутності у Клієнта Клубної карти адміністрація Виконавця може допустити Клієнта до користування Послугами за наявності документа, що засвідчує його особистість (паспорт, водійське посвідчення тощо).

6.10. Перебування на території спортклубу (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взутті забороняється. Перед початком користування Послугами, визначеними даним Договором, Клієнт зобов’язаний переодягнутися у відведеному для цього місці у відповідний одяг і взуття, призначені для відвідування спортклубу.

6.11. В разі невиконання або порушення вимог п. 6.10. цього Договору Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні Послуг.

6.12. Для зберігання особистих речей та одягу у спортклубі відведені спеціальні місця — шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. За загублені та/або залишені без нагляду речі Виконавець відповідальності не несе.

6.13. Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу адміністрації спортклубу категорично забороняється.

6.14. Під час користування Послугами Клієнт повинен дбайливо ставитись до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території спортклубу, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу.

6.15. Під час користування Послугами та перебування на території спортклубу категорично забороняється:
— пересувати тренажери з місця на місце;
— самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;
— перебувати з оголеним торсом;
— відвідувати спортклуб при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;
— приносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні,пожежно небезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;
— вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;
— паління тютюнових виробів, в тому числі електронних;
— вживати жувальну гумку;
— приносити в комерційних цілях, а також готувати і пригощати інших відвідувачів напоями, коктейлями, спортивною їжею;
— несанкціоноване розповсюдження та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок тощо;
— перебувати на території спортклубу з будь-якими тваринами;
— проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів спортклубу;
— надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметологічні послуги, масаж;
— поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
— проводити несанкціоновану торговельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відео зйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

6.16. Під час перебування на території спортклубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни, мати чистий та охайний вигляд.

6.17. Після використання обладнання та інвентарю Клієнт повинен самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця.

6.18. У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами і повідомити на рецепцію спортклубу.

6.19. У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це адміністрацію спортклубу.

6.20. Правила поведінки визначені Розділом 6 цього Договору не є вичерпними. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у спортклубі та/або вносити зміни у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів спортклубу.

7. Строк дії договору, зміни та доповнення.

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту надання Клієнтом Виконавцю Заяви-приєднання (реєстраційної анкети клієнта) та/або оплати послуг Клієнтом відповідно до категорії та виду абонементу і діє протягом строку дії обраного Клієнтом абонементу.

7.2. Строк дії договору закінчується в момент закінчення строку дії обраного Клієнтом категорії , виду абонементу. При подальшій оплаті послуг Клієнтом відповідно до категорії та виду абонементу Договір вважається подовжений на строк дії обраного Клієнтом абонементу.

7.3. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

7.4. Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Клієнта з підстав,передбачених діючим законодавством України.

7.5. В Договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації в куточку споживача спортклубу та/або на сайті stimul.fitness.

7.6. В разі виявлення бажання Клієнтом подовжити дію абонементу,Договір вважається пролонгованим на той строк і на тих умовах відповідно до обраного Клієнтом абонементу.

8. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.

8.3. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб (не працівників спортклубу, власників будівлі, в якій розміщений спортклуб, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

8.4. Клієнт несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя та здоров’я під час користування Послугами та виконання зобов’язань за цим Договором.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Клієнта у випадку неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

8.6. Виконавець не несе відповідальність за стан здоров’я Клієнта під час споживання Послуг, визначених даним Договором.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, завдану здоров’ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями самого Клієнта.

8.8. У разі нанесення матеріального збитку, псуванні або втраті майна з вини Клієнта, останній зобов’язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.

8.9. За втрату гардеробного номерка Клієнт зобов’язаний сплатити Виконавцю компенсацію у розмірі 30,00 грн. За втрату або пошкодження клубної карти ( в разі неможливості її в використанні) Клієнт зобов’язаний сплатити Виконавцю компенсацію у розмірі 100,00 грн.

8.10. При необережному поводженні з майном, яке використовується під час користування Послугами, порушенні правил поведінки у спортклубі, якщо це не призвело до псування майна, але завдає незручності у роботі спортклубу , у користуванні Послугами інших відвідувачів тощо, Виконавець має право накласти на Клієнта штраф у розмірі, згідно прайс-листа.

8.11. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

8.12. Усі спірні відносини, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку, встановленому законодавством України.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військової дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, всесвітнього карантину при пандемії, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д, при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

9.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п. 8.1 цього Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань.

9.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані відповідними державними органами України.

10. Інші умови.

10.1. На території спортклубу можуть надаватися додаткові послуги, які не передбачені п. 2.2. даного Договору.

10.2. Додаткові послуги на території спортклубу можуть надаватися на підставі окремих договорів (про спільну діяльність, надання послуг, підряду тощо) третіми особами (далі — Співвиконавці).

10.3. Виконавець не регулює умови та порядок отримання додаткових послуг Клієнтом і не несе відповідальності за взаєморозрахунки між Клієнтом та Співвиконавцем і не несе відповідальності за якість надання додаткових послуг.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумачення його умов,визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.5. Заповненням відповідної Заяви-приєднання та оплатою послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, Правилами відвідування спортклубу, передбаченими даним Договором, а також з правами і обов’язками, визначеними Законом України “Про захист прав споживачів”.

10.6. Придбавши абонемент та пройшовши процедуру реєстрації клієнт заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного та і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові та фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:
а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору;
б) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності
до цього Договору;
в) Клієнт добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші
ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного
обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень) ;
г) Клієнт не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє
Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть
трапитись з ним на території Клубу;
д) на виконання Закону України “Про захист персональних даних” укладенням цього
Договору Клієнт надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх
персональних даних, на здійснення дій з персональними даними, які пов’язані із
збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною,
використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Клієнта.
е) Клієнт несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних,
зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі
неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов’язаних з цим несприятливих
наслідків.

10.7. Сторони засвідчують, що цей договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного Кодексу України.

10.8. З метою забезпечення безпеки на території спортклубу Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відеозйомки приміщень спортклубу за його присутності (крім приміщення масажної, душових, туалету та роздягалень).

10.9. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в куточку споживача спортклубу та/або на сайті: stimul.fitness.

10.10. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником єдиного податку.